Устойчивости

Устойчивости

Определят се 2 степени на устойчивост:

Висока устойчивост (ВУ) – растителни видове, които силно ограничават растежа и развитието на специфичен вредител или патоген при нормален напор на вредител или патоген в сравнение с податливи видове. Тези растителни видове могат все пак да покажат някои симптоми или щети при сериозно нападение от вредител или патоген.

Средна устойчивост (СУ) – растителни видове, които ограничават растежа и развитието на специфичен вредител или патоген, но могат да покажат по-голям брой симптоми или вреда в сравнение с високо устойчивите растителни видове. Средно устойчивите растителни видове ще покажат по-малко сериозни симптоми и вреда от податливите растителни видове, които растат при подобни външни условия и/или нападение на вредител или патоген.

Ако не е отбелязано друго, устойчивостите са дадени с техните общоприети съкращения:

Култура Вид патоген Съкращение Наименование Научно наименование
Краставици Гъбни Px Брашнеста мана Podosphaera xanthii
Ccu Краста Cladosporium cucumerinum
Cca Листни петна Corynespora cassiicola
Foc Фузариум Fusarium oxysporum f.sp.cucumerinum
Pcu Кубинска мана Pseudoperonospora cubensis
Вирусни CMV Краставична мозайка Cucumber mosaic virus
CVYV Жълта мозайка (жилкова) Cucumber vein yellowing virus
CYSDV Жълта мозайка Cucurbit yellow stunting disorder virus
WMV Динена мозайка Watermelon mosaic virus
CGMMV Зелена мозайка Cucumber green mottle mosaic virus
Домати Гъбни Ff Брашнеста мана Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)
Fol Фузарийно увяхване Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
Lt Брашнеста мана Leveillula taurica
On Брашнеста мана Oidium neolycopersici
Vd Вертицилийно увяхване Verticillium dahliae
Va Вертицилиум Verticillium albo-atrum
For Фузариум Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Aal Алтернария Alternaria alternata f.sp. lycopersici
Вирусни ToANV Върхова некроза Tomato apex necrotic virus
ToMV Мозайка Tomato mosaic virus
TSWV Бронзовост Tomato spotted wilt virus
TYLCV Жълто листно завиване Tomato yellow leaf curl virus
Нематоди Ma Нематода Meloidogyne arenaria
Mi Нематода Meloidogyne incognita
Mj Нематода Meloidogyne javanica
Пипер Вирусни Tm Тютюнева мозайка Tobacco virus (ToMV, TMV, PMMoV)
PepMoV Вирусно прошарване Pepper mottle virus
PVY:0-1 Картофен Y вирус Potato Y virus
TSWV Бронзовост Tomato spotted wilt virus
Бактериални Xcv Бактериални петна Xanthomonas campestris pv.vesicatoria
Фасул Вирусни BCMV Мозайка Bean common mosaic virus
Пъпеши Вирусни MNSW Вирусна некроза Melon Necrotic Spot Virus
Гъбни Fom Фузариум Fusarium oxysporum f.sp. Melonis
Px Брашнеста мана Sphaerotheca fuliginea
Тиквички Гъбни Px Брашнеста мана Sphaerotheca fuliginea
Вирусни ZYMV Тиквова мозайка Zucchini Yellow Mosaic Virus
WMV Динена мозайка Watermelon mosaic virus
PRSV Папая вирус Papaya ringspot virus
Спанак Гъбни Pfs Мана Peronospora farinosa f.sp. Spinaciae
Салати Вирусни LMV Мозайка Lettuce Mosaic Virus
Бактериални SS КОрки рут Sphingomonas suberifaciens
Гъбни Bl Мана Bremia lactucae
Насекоми Голяма картофена въшка Macrosiphum euphorbia
Nr Насоновия Nasonovia ribisnigri