Лейла F1

Тъмно зелена тиквичка от Енза Заден. Идеална цилиндрична форма, блестящи

зелени плодове. Силно растение с балансиран растеж. Качествена продукция,

отличаваща се на пазара.

Устойчива на брашнеста мана.