Насау (Nassau)

Плосък фасул, зелен, за земя.

Високодобивен, добре познат сорт в много страни.

Плодовете са изравнени: 16 см дължина, 17 мм ширина.
Формата, цветът и размерът са традиционни за плоския фасул и се възприемат добре. Няма конци.

Подходящ както за машинно бране така и за ръчно.

Растението е със силен растеж и здраво стъбло.

Устойчив на Ореоловия пригор, антракноза и мозайка.

Подходящ за реколтиране на зрял боб.

Разходна норма за дка: 7-10 кг

Срок на сеитба: От 15.04 до 15.07